Gojače 5b, 5262 Črniče

Odpiralni čas:  Pon. – Petek, 8:00 – 16:00

Kontakt

APiA d.o.o.
Ul.25. maja 17/a,
5000 Nova Gorica

ID št. SI39383288
Mat št. 5788978

splet: www.apia.si

VELEPRODAJA/SKLADIŠČE 
Gojače 5b, 5262 Črniče
tel.:  05/36-43-897
fax:  05/36-43-894
gsm: 051/251-188
e-pošta: info@kapriol.si

Stopite v stik z nami