GDPR politika zasebnosti

VIZIJA ZASEBNOSTI SPLETNE TRGOVINE kapriol.si

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Na spletni strani (spletni trgovini), se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe APiA d.o.o. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

APiA d.o.o. Ulica 25. maja 17/a, 5000 Nova Gorica, (v nadaljevanju: kapriol.si) je spletna trgovina za promocijo in prodajo prodajnega programa APiA d.o.o.
V družbi kapriol.si se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kapriol.si ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu info@apia.si s pripisom Varstvo osebnih podatkov (VOP). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Primož Černic.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kapriol.si osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja obveščanja z namenom trženja storitev prodajnega programa podjetja. V primeru plačila storitev preko spleta www.kapriol.si APiA d.o.o. zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v portal in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik Kapriol prenašajo v zaščiteni obliki preko plačilnega modula oziroma sistema EON MEGAPOS. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Kapriol.si obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Kapriol.si, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Kapriol.si na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema kapriol.si), in za namene izvajanja kvalitetne storitve dobav, obveščanje o novostih in promocijah.

Kapriol.si NE ZBIRA osebnih podatkov za namene profiliranja.

Kapriol.si zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. Kapriol uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju Kapriola, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave.

Skupina 2: z njimi kapriol analizira promet na posamezni spletni strani oz. portalu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.

Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Več glede uporabe piškotkov, si lahko preberete na spletni strani: http://www.kapriol.si/piskotki.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: APiA d.o.o., Ulica 25. maja 17/a, 5000 Nova Gorica, s pripisom »za VOP «, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: APiA d.o.o., Ulica 25. maja 17/a, 5000 Nova Gorica, s pripisom »za VOP«, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Kapriol.si bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Kapriol.si podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 12.06.2018
Kapriol.si se zaveda pomena vaše zasebnosti, zato si prizadeva varovati zaupnost osebnih podatkov svojih uporabnikov. Namen naše Izjave o zasebnosti je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.
Uporabniki morajo ob registraciji podati ime in priimek, naslov, ter e-mail in telefonsko številko (slednjo za kakovostnejšo opravljanje storitve dostave). V skladu z vašim dovoljenjem bo kapriol.si uporabila vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov administracije na spletni strani, da vam zagotovi dostop do nakupov ali za splošno komuniciranje z vami. Kapriol.si, ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržila drugje. Zaposleni pri kapriol.siso po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja. Če uporabniki ne želijo prejemati ponudb na mail, se lahko spodaj e-obvestila s klikom na povezavo odjavijo.

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo da nas kontaktirate na mail: info@apia.si